Szép Jelen Alapítvány


A Szép Jelen Alapítvány az egészségfejlesztés szolgálatában


Az Alapítvány célja az egészség megőrzése és fejlesztése az életmód és az egészséges életvitelt ösztönző személyes, társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők aktivizálásával és támogatásával. Valljuk, hogy az egészség nem pusztán a betegség és valamely fogyatékosság hiánya, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota. Másik fontos célunk az életminőség javítása a testi, szellemi és lelki egészség fejlesztésével, a prevenció, a rekreáció, valamint a rehabilitáció eszközeivel.

Az Alapítvány tevékenységei:

  1. A holisztikus szemléletű egészségnevelés támogatása. Az egyéntől a csoportokon át a társadalmi szintű szemléletformálásig: a rekreációs, egészségmegőrző, életmódjavító, egészséges táplálkozást ismertető, preventív hatású szakmai programok kidolgozása, megvalósítása, oktatása, népszerűsítése.
  2. A közösségtudat építése és erősítése. Fontosnak tartjuk a kulturális-, sport-, szabadidő-szolgáltatást és rekreációs üdültetést; a természet közeli életmód bemutatásának népszerűsítését
  3. Az egészséges életmódot elősegítő szabadidősport és tömegsport programokat, valamint az ezzel összefüggő tudományos, ismeretterjesztő, oktató és fölvilágosító munka.
  4. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek és csoportok életminőségének növelése a foglalkoztatási esélyeket növelő programok tervezésével, szervezésével és végrehajtásával. Ezen belül fókuszálunk a fogyatékossággal, egészség-károsodással élő és megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek szakképzésére és rehabilitációs célú foglalkoztatására, kiemelten az integrált foglalkoztatásra.
  5. A kirekesztett csoportok társadalmi integrációjának segítése, ezekkel kapcsolatos szakmai programok végrehajtása.
  6. Lehetőségekhez mérten együttműködés minden olyan hazai és nemzetközi kezdeményezéssel, kísérlettel, amely a fenti célok megvalósítását elősegíti.

A fentiekben felsorolt közhasznú tevékenységek elsődleges helyszíne a „Fecskepalota” Rekreációs Központ, amely 1992-94 között Gánt-Bányatelepen épült fel civil szervezetek és önkormányzatok összefogásával és önkéntes munkájával, adománygyűjtés révén. A Fecskepalota 1994. június 15-i megnyitása óta folyamatosan fogadja a fecskepalota-programban együttműködő civil szervezetek, önkormányzatok, és intézmények csoportjait rekreációs programokra.
 
Egyszerűsített éves beszámoló mérleg:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Közhasznúsági melléklet:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Létesítő okiratok:
Bejegyző végzés 1991. október 10.
Közhasznú végzés 1998. június 15.
Alapító okirat 2018. december 05.
Bejegyző végzés 2019. január 25.

Közlemény 
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt 1% összeg felhasználásáról:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 
Szép Jelen Alapítvány szervezeti tagságai: