Fülemüle program

... tanítók és tanárok részére, az általános iskolás tanulók érzékenyítése céljából változatos tematikájú módszertani anyagokat mutat be munkafüzetek és mellékleteik segítségével integrált foglalkozások megtartásához. Az aktivitásra és együttműködésre késztető feladatok közben észrevesszük és megszeretjük egymás másságát, tanulunk és tanítunk.

Mindehhez erdei iskolai környezetet kínálunk szállással és teljes ellátással a Vértesben, Gánt-bányatelepen, a Fecskepalota közösségi üdülőben.


A Fülemüle füzetek sorozat

… speciális foglalkozásokat tartalmaz változatos témakörökben pedagógusok részére.
A foglalkozásokon együtt vehetnek részt azonos életkorú, de

  • különböző értelmi képességű (tanulásban vagy értelmileg akadályozott),
  • különböző mozgás- és érzékszervi állapotú (mozgás-, látás-, hallás-, beszédsérültek),
  • valamint eltérő szociális helyzetű tanulók (akár iskolából kimaradt, tanodás diákok…)

kis csoportokban, integrált formában.


A közös munka során a befogadó tanulói attitűd erősödését együtt szolgálja a pedagógusok támogató jelenléte és példája, az izgalmas témák és a változatos módszerek.

  • közös cselekvés élményszerűsége elősegíti a foglalkozásokon bemutatott ismeretek beépülését.
  • kiscsoportos munkaforma minden résztvevőt egyéni aktivitásra és a társakhoz való kapcsolódásra ösztönöz.
  • Az együtt cselekvés és a közös élmények az integráció katalizátorai, melyek a speciális szükségletű társak elfogadására és segítésére ösztönzik az általános iskolás tanulókat.

Fülemüle füzetek 1. - Öko-kuckó foglalkozások (A munkafüzet megrendelhető: Szép Jelen Alapítvány, fecskepalota@fecskepalota.hu

Tartalomjegyzék

Öko-kuckó foglalkozások - melléklet
Letölthető információs anyag a foglalkozásokhoz.

Iskolai ütemező öko-falinaptár

Minden évben frissítve kiadjuk! Ajánljuk tanáriba, osztályfolyosóra, osztályterembe, tanári asztalra… ütemező és kommunikációs felületként. (Megrendelhető: Szép Jelen Alapítvány, fecskepalota@fecskepalota.hu)

Speciális Erdei Iskola koncepciójának és stratégiájának alapelvei SNI tanulókat és más fogyatékossággal élő diákok csoportjait nevelő-oktató óvodák, iskolák részére
 
A Fülemüle program célja: két önálló szervezeti-intézményi kör szakmai együttműködésének támogatása: az erdei iskolák és a „speciális oktatási-nevelési feladatokat” ellátó iskolák köre (a sajátos nevelési igényű tanulók, az értelmi sérült, látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista diákok óvodái és alapfokú oktatási intézményei, valamint a fenti speciális szükségletű diákokat integráltan nevelő-oktató óvodák és oktatási intézmények).

A Fülemüle program támogatója az ÉTA Országos Szövetség.

A Fülemüle program részletes bemutatása itt olvasható.

Fülemüle projektismertető, Fecskepalota

Integrált ökoiskola programok Martonvásáron

Társadalmi integráció az erdei iskolákban, Búzavirág Alapítvány

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége - Támogató Nyilatkozat

Együtt Értük Alapítvány a komplex fejlesztésért


Búzavirág Alapítvány kézműves tábora az  integráció jegyében


„Szabadon mint a madár” Szép Jelen Alapítvány az esélyegyenlőségért