Emlékőrző bányászutódok

Sok egykori bányász család mára elhagyta Gántot, de mégis gyakran visszajárnak, mert az idő múlásával nem feledték egymást, egy együttműködő közösségé formálódtak. A gyermekkori közös élmények, emlékek összetartják őket. 

A Szép Jelen Alapítvány egy remek összefoglaló füzetet adott ki a témában:
A kiadvány bemutatja annak a 2013-ban elkezdődött közösségfejlesztési és településrész fejlesztési folyamatnak a részleteit, amellyel 2018-ban csatlakoztunk a „Cselekvő Közösségek” projekthez, hogy munkánkat országosan is megismertessük, így erősítve az „emlékőrző és hazajáró bányászutódok” , illetve a helyi együttműködők identitását.

Készítettünk egy kétperces hangulatfilmet és egy hosszabb, 13 perces összefoglalót is a projektről. A hangulatfilmet feltétlenül nézzék meg, nagyon szép!

Hangulatfilm az "Emlékőrzők"-ről

Összefoglaló az "Emlékőrzők" projektről

Gánt-Bányatelep 1926-tól a bauxitbánya megnyitásának köszönheti létét. Az akkori falu lakói számára a bánya óriási jelentőséggel bírt, hiszen az addig mezőgazdaságból és bérfuvarozásból élő, elszegényedő parasztok számára jó kereseti lehetőséget biztosított. Gánt jó minőségű bauxitjával Európa egyik leggazdagabb bauxitbányájává vált. Bár a háború után a kitermelés lassú növekedésnek indult, 1958-ban a bánya elvesztette önállóságát, 1962. december 31-én bezárták. A bánya működési ideje alatt 13,6 millió tonna bauxitot termeltek ki ebben a térségben.

Akik ötven évvel ezelőtt, 1926-62 között itt voltak gyerekek, ifjak, mára 70-80 évesen visszatérnek, időről-időre találkoznak és aktívan ápolják a Gánt-Bányatelephez kapcsolódó emlékeiket. Visszaemlékezéseikből a táj, a család és a bányászélet tisztelete árad, ők az emlékőrző bányászutódok, akik látni engedik a történelmi események mögött, az emberi sorsokat.
 
A Fecskepalota ad helyszínt az évente visszalátogató, hajdan itt élt bányász leszármazottaknak. Jelentős lépés volt a visszalátogató bányászutódok bevonása a parkfejlesztésbe, felajánlva nekik emlékfák ültetésének lehetőségét, 60 család, 60 fát ültetett el 2015 őszén és 2016 tavaszán. A Gánt-bányatelepi közpark közösségi fejlesztése a bányászutódok egyik célja. 

További folyamatban lévő parkfejlesztési terv, egy bányász emlékhely és turista pihenő létesítése a közparkban. A megvalósítandó emlékhely építészeti tervkoncepciója a Szép Jelen Alapítvány – Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara Lakóépület Tervezési Tanszéke – Gánt Község Önkormányzata közös pályázatán született meg, Zalai Tamás építész hallgató első díjat elnyert „Jó szerencsét” pályaműve.

Az „Emlékőrző bányászutódok” projekt egy ötödik éve tartó fejlesztési folyamat szerves része Gánt-Bányatelepen. A „Cselekvő Közösségek" program keretében 2018-ban eredményesen végrehajtott 6 programelem tovább fejlődik a jövőben.